Siste nytt

Viktig melding: På grunn av dagens virussituasjon i Norge har vi fått informasjon fra Helsedirektoratet om at alle landets fysioterapipraksiser skal stenges fra 16.03. Det er gjort unntak for helt nødvendig helsehjelp

Ta kontakt på timebestilling@gulskogenfysio.no ved spørsmål eller helt nødvendig helsehjelp.

Pasienter som har kritisk behov for fysioterapi kan være:

  • Palliativ behandling, behov for behandling for å redusere smerte, ubehag og pusteproblem mot livets slutt
  • Lungepasienter – de som er avhengig av lungefysioterapi for å forebygge /unngå alvorligere lungekomplikasjoner. Når det gjelder lungepasienter må det utvises ekstra forsiktighet
  • Slagpasienter – behandling i en periode hvor det er behov for intensiv rehabilitering

Følg med på denne nettsiden for oppdatert informasjon om når vi åpner igjen.