Akupunktur

Hva er akupunktur?

Akupunktur kalles Zhen Jiu på kineserne og betyr nåling og varming. Akupunktur kommer derimot fra de latinske ordene acus, som har betydningen nål/spiss, og punktur, som har betydningen punktere/stikke

Teorien bak akupunktur

Akupunktur teorien beskriver meridianer, også kalt «energikanaler», som går/strømmer over hele kroppen. Meridianene kan forstås som akupunkturfagets anatomi. Akupunkturpunktene ligger langs de tolv hovedmeridianene samt to ekstrameridianer. Ved å behandle akupunkturpunktene kan dermed alle deler av kroppen påvirkes gjennom meridiansystemet, fra muskler til indre organer. Målsettingen med akupunkturbehandling er å gjenopprette kroppens balanse, hvor akupunkturnålene stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser. Klinisk erfaring har vist at akupunktur er effektiv mot flere av plager som nevnes nedenfor.

Historien bak akupunktur

Akupunkturfaget bygger på erfaringer som er gjort over minst 2000 år. Den første kjente teksten som beskriver akupunktur, den gule keisers klassiker, Huang Di Nei Jing, er skrevet mellom to hundre år før og ett hundre år etter vår tidsregning. Akupunkturfaget bygger på en omfattende teori som omhandler anatomi, fysiologi, årsaker til sykdom (etiologi), samt ulike behandlingsstrategier.

Hvordan foregår en akupunkturbehandling?

I en akupunkturbehandling brukes tynne sterile nåler for å lindre ulike tilstander. I tradisjonell kinesisk medisin (TKM) finnes det også flere behandlingsformer som blant annet moxa (varme på/mot akupunkturpunkter), kopping, Tuina-massasje og treningsformer (Qi Gong og Tai Chi). Forskning på akupunktur er i rask vekst, og behandlingene er basert på klinisk og vitenskapelig erfaring.

Innen akupunkturfaget sees mennesket som en helhet. Et psykisk fenomen som for eksempel en emosjon, vil alltid forstås som en del av det fysiske mennesket. På samme måte som en et fysisk fenomen for eksempel hjerterytme alltid vil forstås som en del av det psykiske mennesket. Kort sagt finnes det ikke et tydelig skille mellom det psykiske og det fysiske innen kinesisk medisin. Derfor vil en konsultasjon starter med å kartlegge pasientens plager. Deretter gjennomføres en akupunkturbehandling. Akupunktur er ingen mirakelkur, og siden det jobbes med å gjenopprette en ubalanse i kroppen som enten har oppstått akutt eller over tid, vil antall behandlinger avhenge av pasientens tilstand. Kroniske tilstander krever normalt lengre behandlingstid enn akutte plager.

Det er som regel ikke vondt med akupunkturbehandling og det er heller ingen kjente alvorlige bivirkninger forbundet med akupunkturbehandling. Behandling er derfor å anse som trygg. Du vil kunne oppleve mindre forbigående bivirkninger ved akupunktur behandling, som for eksempel lokal ømhet i området som er blitt behandlet og noe trøtthet/slitenhet på behandlingsdagen.

Hva kan Akupunktur behandle?

 • Allergi
  • redusere akutt pollenallergi (or/hassel, bjørk, gress og burot)
  • forebygge ved å styrke immunforsvaret
 • Bihulebetennelse
 • Astma
 • Høyt blodtrykk
 • Muskel- og skjelettplager
  • hodepine
  • migrene
  • musearm og tennisalbue
  • ryggsmerter
  • knesmerter
  • triggerpunktakupunktur
 • Fordøyelsesproblemer
 • Søvnproblemer og insomnia
 • Psykiske plager
  • mild depresjon
  • mild angst
  • stressrelaterte plager
 • Kvinnelige problemer
  • Urinveisinfeksjon
  • Infertilitet
  • Kvalme under svangerskap
  • Modningsakupunktur
  • Hetetokter
  • Overgangsalder
 • Mannlige problemer
  • prostatitt
  • impotens

 

Alternativ behandling som akupunktur er ikke dekket av HELFO ordningen og har egne priser fastsatt hos fysioterapeut.

Hvis du har flere spørsmål angående akupunkturbehandling kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.