Basal kroppskjennskap

Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapi metode brukt for å fremme helse gjennom bevegelse. I Basal Kroppskjennskap rettes fokus mot den enkeltes mulighet til å ivareta egen helse og få i gang en endrings-prossess.

Det er egnet for mennesker med belastningslidelser, livsstilsykdommer, stress og søvn problemer eller psykiske / psykosomatiske lidelser. Den kan også anbefales for personer som ønsker å arbeide med egen vekst og utvikling.

Behandlingsmetoden tar utgangspunkt i enkle daglige bevegelse som å ligge, sitte, stå og gå. Hensikt med bevegelsene er å tilstrebe å få kontakt med optimale bevegelser for at bevegelsene skal bli mer funksjonelle og kraftbesparende.

Gjennom en oppmerksom tilstedeværelse i bevegelsene fremmes kjennskap til egen kropp, puste mønster og tankesett. Et funksjonelt og avspent bevegelsesmønster åpner opp for refleksjon over innlærte vaner, handlingsmønster og livsstil.

Integrering av balanse, fri pust og nærvær er sentralt i denne metoden. Bedret kroppsbalanse, friere pust og økt evne til å være tilstede i kroppen kan redusere smerter og plager. Øvelsene vil også kunne gi økt opplevelse av ro, avspenning og samling. Ved bevisstgjøring av uhensiktsmessige bevegelsesmønstre kan energi og vitalitet frigjøres. Fordypet kjennskap til egen kropp og reaksjoner styrker identitet og evne til å ta bevisste valg.

BK er utviklet for individuell og gruppebehandling. Samtale og refleksjon er integrert i behandlingen og er knyttet til temaer som kommer opp i timen.