OMI

OMI står for orthopedic medicine international. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax sine teorier. Dette er et system som gir muligheter til å undersøke og behandle alle typer av muskel- og skjelettlidelser i hele kroppen. For å starte på utdanningen kreves det fullført fysioterapi- eller medisinutdanning. Utdanningen går over 2-5 år der det halvveis kan tas en «basic examination» og etter 5 år kan tas en «advanced examination».

Systemet baserer seg i stor grad om reproduksjon av pasientens smerter under undersøkelsen for å kunne sette en nøyaktig og konkret diagnose. Prinsippet om refererte smerter er en viktig del, og det vil si at smerter kan kjennes et sted i kroppen, men ha sitt utspring et annet sted. I utgangspunktet brukes enkle og funksjonelle tester, og tilleggstester tas i bruk hvis nødvendig.

Behandlingen kan bestå av friksjoner, mobiliseringer, manipulasjon og evt. injeksjoner hos lege. I tillegg brukes ofte passive og aktive øvelser