Velkommen til Prabsharan

Prab har bachelor i fysioterapi fra Saxion University i Nederland og Master i klinisk fysioterapi med fordypning i ortopedi og revmatologi fra Høgskolen i Bergen. Han har jobbet flere år på institutt, men har de siste årene jobbet på Hokksund rehabiliteringssenter. Der har han også fått god erfaring i rehabilitering av hjerte og lungesykdommer.

Vi gleder oss til å få Prab til klinikken i starten av 2020.